Chcem postaviť rodinný dom alebo polyfunkčnú budovu

Ak už pozemok vlastníte, tento krok preskakujete. Ak daný pozemok nevlastníte tak potrebuje kúpiť daný pozemok. Viac informácií tu.

Začínate vybavovať územné konanie, následne stavebné povolenie a k tomu potrebujete aj geodetickä činnosť. Ak ste dané povolenia zatiaľ neriešili, viac informácií nájdete tu.

Realizácia stavby na kľúč, technické poradenstvo, dispozičné zmeny a technický dozor. Ak ste dané služby nevyriešili, nájdete tu.

Odovzdanie stavby a kolaudácia.

info@mondonuovo.sk / 0904 742 755