Preberám nehnuteľnosť (byt/dom) od developera

Technická kontrola

Technickou kontrolou nájdeme prípadné závady a nedostatky prevedenia, ktoré by ste neskôr museli opravovať na vlastné náklady, prípadne zdĺhavo reklamovať u developera.

Čo kontrolujeme

Realizáciu nehnutelnosti v súlade s projektovou dokumentáciou , realizácia klientskych zmien, kontrola štandardného/nadštandardného vybavenia nehnuteľnosti.

Funkčnosť vybavenia a kvalita prevedených prác

Zistíme kvalitu stavebných konštrukcií, preveríme funkčnosť inštalovaného vybavenia, akosť prevedenia nehnuteľnosti (byt, dom) a zapíšeme prípadné závady a nedostatky do protokolu.

info@mondonuovo.sk / 0904 742 755 / 0911 742 755 / 0911 742 750