Kontrola pozemku

Technická kontrola

Pred samotnou kúpou Vám skontrolujeme  výmeru pozemku, tvar, rozmer, orientáciu , prístupnosť a jeho reálne využitie pre daný účel kúpy.
Výsledkom pre klienta bude kontrolný protokol s fotodokumentáciou.

info@mondonuovo.sk / 0904 742 755